Nieuwsbrief 2016

Beste Mensen,

Allereerst wil ik u van harte wensen:

Een heel mooi en gezond Nieuw Jaar!!

(en natuurlijk horen daar dan ook veel mooie muziekmomenten bij)

Zoals bekend en onderkend is Muziek bij uitstek  een kunstuiting die verbindend werkt op alle nivo’s. En Verbinding is in deze tijd, waarin veel onzekerheden wegvallen, een sleutelwoord. Ik ben daarom ook gezegend om daar een bijdrage aan te leveren en voorwaardenscheppend werk, voor het maken van muziek, te kunnen doen. In mijn vrije tijd actief muziek te maken samen met anderen ervaar ik als een grote rijkdom.

Dan wat PianoVossen betreft voor het komend jaar.

Het verheugd mij om te kunnen meedelen dat ik samen ga werken met mijn jonge collega Dirk Daanen. Hij zal, in tijden van drukte komend jaar, bijspringen bij het stem,- en technisch werk en op zekere termijn werk van mij gaan overnemen.

Hier kunt u alvast kennis met hem maken! Ik heb er alle vetrouwen in dat hij nu en in de toekomst, goed werk zal leveren.

Mocht het aan de orde zijn, dan zal hij zelf de afspraak met u maken; zolang er nog geen volledige ‘overdracht’ plaatsvindt, verandert er wat tarief betreft ook niets.

Mocht u, om wat voor reden dan ook, toch graag willen dat ik kom stemmen, dan kunnen wij daar rekening mee houden: laat het dan wél weten aub: loesvossen@gmail.com

De stemtarieven zullen ook dit jaar niet verhoogd worden!
75 euro incl. BTW excl. reiskosten van respectievelijk 2.50 en 5 euro voor, vanuit mijn woonplaats gezien, binnen en verder dan  20 kilometer.
Voor technisch werk geldt een uurtarief van 55 euro inclusief.

Met dank voor het genoten vertrouwen in de diensten van PianoVossen,

hopen wij u ook komend jaar weer van dienst te zijn,

met vriendelijke groet,
Loes Vossen

06 15467966
www.pianovossen.nl